Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2013

votreange
11:50
Kochać to znaczy dotykać. Bardzo piękna etymologia słowa, czyż nie? Bo chciałoby się powiedzieć, że kochanie to dotyk fizyczny i uczuciowy. Jakby tego było mało, to słowo "kobieta" najprawdopodobniej pochodzi z dialektu toskańskiego i pierwotnie znaczyło: istota lubiąca dotykanie, przytulanie się. Czyli w kobiecie etymologicznie jest już wpisany aspekt kochania, dotykania. I to też jest bardzo piękne.
— prof. Jan Miodek
Reposted frompesy pesy viapozeczkowa pozeczkowa

July 01 2013

votreange
15:08
- A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? - spytał Krzyś, ściskając Misiową łapkę. - Co wtedy?
- Nic wielkiego. - zapewnił go Puchatek. - Posiedzę tu sobie i na Ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika.
— A.A. Milne
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
votreange
15:07
Życie nie sprawia, że spotykasz ludzi, których chcesz spotkać. Życie daje Ci ludzi, którzy muszą Ci pomóc, zranić Cię, pokochać, opuścić i sprawić, że staniesz się osobą, którą masz się stać.
Reposted fromperseweracje perseweracje viacytaty cytaty
votreange
15:06
Miłość  nie  polega  na  tym,  żeby  pragnąć  kogoś  jak  rzeczy  ze  sklepowej  półki. To tylko pożądanie. Chcesz to mieć, zabrać do domu i postawić gdzieś jak lampę.

Miłość to... — urwała, szukając słów — ojciec ratujący dzieci z płonącego budynku, wynoszący je i ginący przy tym. Kiedy kochasz, przestajesz żyć dla siebie; żyjesz dla innej osoby.
— Philip K Dick, Płyńcie Łzy Moje Rzekł Policjant
Reposted fromelloko elloko viawosq wosq
votreange
15:05
a kim byś chciała zostać, jak dorośniesz?
- czyimś największym spełnionym marzeniem.
Reposted fromcherrykiss cherrykiss viakatalama katalama

June 26 2013

14:19
4986 1e8f

October 09 2012

votreange
15:20
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
Reposted fromAngiee Angiee
votreange
15:20
Jakaś część ciebie wciąż we mnie żyje. Nawet gdybyś ty odszedł, ta część by została. Tkwisz we mnie. Jestem twoim odbiciem, ty jesteś moim, żadne z nas nie może już istnieć oddzielnie.
Reposted fromAngiee Angiee
votreange
15:20
Podobał mi się jego zapach. Zapach, który sugerował, że wszystko może się zdarzyć.
— kusisz niebezpiecznie.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaAngiee Angiee
votreange
15:18
Ilu ludzi troszczy się o was tak nap­rawdę? I nie chodzi mi o tych, z który­mi miło jest prze­bywać, a także nie o tych, których kocha­cie i którym wie­rzy­cie. Ale ludzi, którzy dob­rze się czują, kiedy jes­teście szczęśli­wi i od­no­sicie suk­ce­sy, a źle, kiedy wam się nie układa, al­bo przechodzi­cie trud­ny ok­res, ludzi, którzy na chwilę zboczą ze swo­jego szla­ku życiowe­go, żeby wam pomóc. Niewielu jest ta­kich.
— Lisa Unger
Reposted fromkonwalia konwalia viavotreange votreange

August 31 2012

votreange
08:47
Ilu ludzi troszczy się o was tak nap­rawdę? I nie chodzi mi o tych, z który­mi miło jest prze­bywać, a także nie o tych, których kocha­cie i którym wie­rzy­cie. Ale ludzi, którzy dob­rze się czują, kiedy jes­teście szczęśli­wi i od­no­sicie suk­ce­sy, a źle, kiedy wam się nie układa, al­bo przechodzi­cie trud­ny ok­res, ludzi, którzy na chwilę zboczą ze swo­jego szla­ku życiowe­go, żeby wam pomóc. Niewielu jest ta­kich.
— Lisa Unger
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
votreange
08:46
Bo tylko głupcy nie okazują swych uczuć, a przez to ich świat staje się zimniejszy.
— The Beatles-Hey Jude
Reposted frommojeoczysatwoje mojeoczysatwoje viacytaty cytaty
votreange
08:45
Uczę się
twojej nieobecności

przy stole
na ulicy
gdy sięgam po książkę

Uczę się
twojej nieobecności
na poduszce
przywołującej złudzenie
zapachu twojej skóry

gdy dzień pochmurnieje
a wiatr tłucze pięściami
w okiennice wieczoru

Nie potrafię jeszcze
nauczyć się
twojej nieobecności we śnie
— Łucja Danielewska
votreange
08:41
  Zastanów się ile ludzi właśnie traci życie, a ty krzyczysz, że nienawidzisz swojego.
Reposted fromlabellavita labellavita viaostatni ostatni

July 17 2012

votreange
14:42
Najlepsze rzeczy w życiu są niewidoczne, dlatego zamykamy oczy kiedy całujemy, płaczemy i marzymy.
votreange
14:38
Rysujesz mi uśmiech na ustach, swoją obecnością...
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon viawosq wosq
votreange
14:37
Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest.
— William Wharton
votreange
14:36
Wybacz, że śmiałam pomyśleć, że mógłbyś należeć do mnie.
— unk
votreange
14:33
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
votreange
14:33
Jest pewne imię, które ciśnie się na usta, kiedy ktoś pyta za czym tęsknię.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl